Vlissingen

Deze fietsroute voert je van verschillende locaties in Vlissingen, langs de kust naar Westkapelle. Vlissingen was zwaar getroffen tijdens de Slag om de Schelde: slechts één huis bleef onbeschadigd, zo gaat het verhaal.

N.S. Station Vlissingen

Startpunt (en parkeergelegenheid): bij het NS station in Vlissingen. Hier is knooppunt 86. Fiets naar knooppunt 88 richting Keizersbolwerk (via 85 en 87, over het sluizencomplex).

Het oorspronkelijke station werd in 1873 geopend en werd gesloten in 1894. Het nieuwe station kwam in de Tweede Wereldoorlog in de vuurlinie te liggen en daardoor ernstig beschadigd. Het gebouw is in 1946 gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam het huidige gebouw. Wikipedia
De Oranjemolen is de dichtst bij zee staande molen van Nederland. Deze korenmolen is gebouwd rond 1650 en heeft een rijke historie. Het is de laatste overgebleven molen van de 23 stadsmolens die Vlissingen rijk was. Naast de molen is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. De bunker is nog redelijk compleet en kan een paar keer per jaar bezichtigd worden. In de zuidwestkant van de molenmuur zou nog een kogel zitten afkomstig van de Engelse vloot in 1809. De Oranjemolen maakt deel uit van het Uncle Beach gebied, de landingsplek van de Geallieerden tijdens de Slag om de Schelde. Wikipedia
De eenmansonderzeeër Biber zie je even verderop aan je rechterhand. De Duitsers zetten deze onderzeeërs aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in als geheim wapen tegen het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. tracesofwar.nl
Het is in 2016 door nabestaanden van veertig op 24 maart 1942 weeggevoerde Joodse inwoners van Vlissingen onthuld. tracesofwar.nl

Keizersbolwerk

Afstappen bij het Keizersbolwerk.

Het Keizersbolwerk stamt uit 1548 en is de enige nog overgebleven stadspoort of beter 'waterpoort' van Vlissingen. Admiraal Michiel de Ruyter kijkt hier uit over zee.

We gaan terug in de tijd, naar december 1943. Parkeer je fiets en bekijk Vlissingen door de ogen van Klaus.